نام واحد : تیزپردازان آسیا

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 1927533
 • شماره مجوز : 4909
 • تاریخ مجوز : 15/01/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%