نام واحد : شرکت صنایع غذایی مهرداد چاشنی طوس

نام محصول : زیتون پرورده

 • سریال مجوز : 1933539
 • شماره مجوز : 10362
 • تاریخ مجوز : 09/06/1388
 • کد محصول : 15131213
 • شرح محصول : زیتون پرورده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%