نام واحد : تولیدی و بازرگانی آستانه طوس

نام محصول : انواع نوشیدنی مالت

 • سریال مجوز : 200105000000
 • شماره مجوز : 120/1335240
 • تاریخ مجوز : 13/08/1392
 • کد محصول : 1553312304
 • شرح محصول : انواع نوشیدنی مالت
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%