نام واحد : مجتمع سردخانه آیاز

نام محصول : انواع ترشی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه)

 • سریال مجوز : 200105000000
 • شماره مجوز : 112/10/484257
 • تاریخ مجوز : 31/06/1394
 • کد محصول : 1513412444
 • شرح محصول : انواع ترشی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه)
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%