نام واحد : مجتمع سردخانه آیاز

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : سلماس
 • نشانی شرکت : اول پارک...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : لادن عیسی زاده اهرنجانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سلماس

نام محصول : بسته بندی انواع سرکه

 • سریال مجوز : 200105000000
 • شماره مجوز : 112/10/484257
 • تاریخ مجوز : 31/06/1394
 • کد محصول : 7495412385
 • شرح محصول : بسته بندی انواع سرکه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%