نام واحد : شمیم شیرین آبتاب

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 1931490
 • شماره مجوز : 10135
 • تاریخ مجوز : 02/02/1388
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%