نام واحد : هادی اسدپور فعال مشهد

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 1933361
 • شماره مجوز : 10158
 • تاریخ مجوز : 15/02/1388
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%