نام واحد : صنایع شیر فجر آساک قوچان

نام محصول : شیرخشک

 • سریال مجوز : 1922196
 • شماره مجوز : 10145
 • تاریخ مجوز : 08/02/1389
 • کد محصول : 15201211
 • شرح محصول : شیرخشک
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%