نام واحد : نیک رزچناران

نام محصول : انواع نوشیدنی مالت

 • سریال مجوز : 200106000000
 • شماره مجوز : 1524861/120
 • تاریخ مجوز : 07/10/1394
 • کد محصول : 1553312304
 • شرح محصول : انواع نوشیدنی مالت
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%