نام واحد : نارافشان تجارت خراسان

نام محصول : سالادالویه

 • سریال مجوز : 1917718
 • شماره مجوز : 10315
 • تاریخ مجوز : 13/05/1388
 • کد محصول : 15131662
 • شرح محصول : سالادالویه
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%