نام واحد : شادیلا طلایی

 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******174جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قاسم جوهری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آزادشهر

نام محصول : انواع پوره میوه و سبزیجات

 • سریال مجوز : 200108000000
 • شماره مجوز : 36028/3/128
 • تاریخ مجوز : 12/07/1395
 • کد محصول : 1513412405
 • شرح محصول : انواع پوره میوه و سبزیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%