نام واحد : شیرنوش طوس

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه

 • سریال مجوز : 1926561
 • شماره مجوز : 2470
 • تاریخ مجوز : 25/05/1388
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 5,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%