نام واحد : تولیدی کشاورزی و صنایع غذایی خوشرنگ توس

نام محصول : پروتئین ازسویا

 • سریال مجوز : 1933651
 • شماره مجوز : 3111
 • تاریخ مجوز : 14/09/1384
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%