پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر سال 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 67 نتیجه
فانوس دریا چابهار 15121411 عمل آوری وبسته بندی ماهی سیستان و بلوچستان 82 1,100 تن
آماردن شرکت - تمدید 83983 15121411 فراوری و بسته بندی انواع ماهی و میگو تهران 35 500 تن
بسته بندی موادپروتئینی مه گوشت رضانعمتیتمدید67396 15121411 اماده سازی و بسته بندی گوش تهران 60 200 تن
علی غفارزاده 15121411 ماهی تهران 46 1,500 تن
سعید بشیری - تمدید 28787 15121411 اماده سازی بسته بندی گوشت ماهی تهران 27 2,500 تن
عباس جباریان - تمدید 88723 15121411 آماده سازی وبسته بندی ماهی تهران 98 500 تن
تعاونی تولیدی لرگسرای نور 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 36 3,000 تن
زرین البرز طبرستان س خ 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 72 2,000 تن
مجتمع مهرورزان آمل شمال-س خ 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 70 500 تن
کشتارگاه صنعتی دام دشت نور 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 30 500 تن
آذین مهر خزر 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 25 470 تن
آریا گوشت آمل 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 40 1,000 تن
عبدالکریم حسین دوست 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی هرمزگان 40 1,750 تن
امجد فرزین پور 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی کردستان 54 300 تن
فخری میرزابابائی 15121411 انجمادوبسته بندی گوشت ماهی ومیگو یزد 20 100 تن
محمد حسین اسدی 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی لرستان 69 100 تن
ترنه گوشت آمل 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 26 800 تن
علی صادقی دهکردی 15121411 عمل آوری و بسته بندی ماهی چهارمحال و بختیاری 18 1,200 تن
برآیند رشد ساری 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی مازندران 8 1,500 تن
میبد پروتئین 15121411 عمل اوری وبسته بندی ماهی یزد 4 1,000 تن