پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر سال 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 70 نتیجه
گلچین ممتازدشت 15131140 بسته بندی سبزیجات خشک البرز 48 120 تن
جلیل انشائی تمدید56826 15131140 سورتینگ وبسته بندی میوه البرز 28 10,000 تن
گلبندسپهرمینوثامنی.سلگیتمدید62430 15131140 بسته بندی سبزی البرز 30 200 تن
اسماعیل وحسین مالکی تهرانیتمدید36907 15131140 درجه وبسته بندی میوه تهران 32 20,000 تن
رستا ایمن دارو 15131140 اماده بسته بندی سبزی تازه تهران 68 1,000 تن
شرکت صنایع مواد غذایی ترش افشان کاج - تمدید 80832 15131140 اماده سازی بسته بندی میوه تهران 53 500 تن
واحد شمسی سیسی 15131140 میوه خشک البرز 30 2,000 تن
خوشه بهچین آریس ابراهیم بخشیتمدید45090 15131140 اماده بسته بندی سبزی البرز 20 450 تن
تعاونی فدکیاران پارسی - تمدید 37359 15131140 اماده بسته بندی سبزیجات خشک تهران 6 1,500 تن
یخ ارم اشنویه 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزی آذربایجان غربی 65 2,500 تن
سلامت آوران گستر شیراز 15131140 تولید و بسته بندی سبزی خشک شده فارس 22 180 تن
سلامت آوران گستر شیراز 15131140 تولید و بسته بندی میوه خشک فارس 22 180 تن
سما مهر گستر 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک مازندران 35 2,000 تن
ایرانیان کیهان اندیش 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک مازندران 23 500 تن
کشت و صنعت سیتی شل شمال 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک فروت مازندران 21 340 تن
صابری-احمدرضا 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک اصفهان 49 800 تن
حاج نوروزی - حسن - مجید و سعید 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک اصفهان 47 65 تن
ایمان طلوع آسیا 15131140 بسته بندی سبزیجات خشک بوشهر 46 200 تن
صنایع بسته بندی امیران توسعه هلیل 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک جنوب کرمان 40 200 تن
صنایع مواد غذایی و بسته بندی پیمان گستر شایلین 15131140 فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک مازندران 10 500 تن