پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر سال 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 347 نتیجه
فرآورده های لبنی بامدادان بوشهر 15201120 خامه پاستوریزه بوشهر 40 3,240 تن
مجتمع تولیدی سحرصنعت شرق 15201120 خامه پاستوریزه سیستان و بلوچستان 98 115 تن
تعاونی 663 بهنوش تمدید36928 15201120 خامه تهران 30 40 تن
تعاونی چندمنظوره درری تمدید69474 15201120 خامه تهران 25 2,400 تن
داروهای گیاهی نوش شفا - تمدید 66838 15201120 خامه البرز 50 2,500 تن
فریبرزپالیزبان وشرکاتتمدید63025 15201120 خامه تهران 48 70 تن
غذایی شکلی تمدید38528 15201120 خامه تهران 60 400 تن
رمضان صدیقی تمدید75265 15201120 خامه تهران 22 42 تن
مصطفی مومنی وشهریاربصیری تمدید76369 15201120 خامه البرز 44 28 تن
محمدمهدی حاجی هاشمی - تمدید 69835 15201120 خامه البرز 95 1,000 تن
علی اکبرمسعودومحمدعلی رحیمیوفائی ورنجبرت 55260 15201120 خامه البرز 26 280 تن
گروه اس - بی تمدید36318 15201120 خامه البرز 31 200 تن
اتونوم تمدید42567 15201120 انواع خامه البرز 40 700 تن
شرکت صنایع شیر جلگه کویر - تمدید 67063 15201120 خامه پاستوریزه تهران 99 50 تن
عبداله ایران نژاد - تمدید 57629 15201120 خامه پاستوریزه تهران 25 100 تن
شیروفراورده های شیری مازن لبن خزرسبزینه تمدید24236 15201120 خامه پاستوریزه تهران 20 1,000 تن
عزیزاله توکلی و فرید وکیلی - تمدید 72721 15201120 خامه البرز 40 2,000 تن
محمدسعید میرداماد اصفهانی - تمدید37879 15201120 خامه پاستوریزه البرز 86 30 تن
بهار شیر گله - تمدید 43904 15201120 خامه پاستوریزه تهران 36 200 تن
بهاور عقیق تمدید57852 15201120 خامه تهران 30 700 تن