پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر سال 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 257 نتیجه
صنایع غذایی دریا کولاک بوشهر 15411141 نان صنعتی - نان اروپائی بوشهر 30 8,000 تن
تعاونی نان ماشینی گروه 128 15411141 نان صنعتی - نان اروپائی بوشهر 7 8,000 تن
مسعود محمدکاظم فشندی تمدید 69017 15411141 نان حجیم و نیمه حجیم تهران 85 1,500 تن
نان داد کرج مشتاق کرجتمدید71536 15411141 نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم تهران 30 1,500 تن
یاقو پلوسی - تمدید31128 15411141 انواع نان صنعتی حجیم - نیمه حجیم - مسطح البرز 53 1,500 تن
فتح الله حاتمی تمدید27142 15411141 نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم تهران 40 1,500 تن
الهام وامیرامینی وفخری خضاعی حسین امینیتمدید40630 15411141 نان حجیم ونیمه حجیم تهران 40 1,500 تن
کیوان قلی زاده آذربایجانی 15411141 نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم تهران 30 1,500 تن
نان روزمره - تمدید97965 15411141 نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم تهران 30 1,500 تن
محمد کریمی 15411141 نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم تهران 64 1,500 تن
زرین دانه ماندگار- تمدید 63759 15411141 نان صنعتی حجیم نیمه حجیم مسطح البرز 91 6,000 تن
نان خاتون قائم - تمدید 75293 15411141 نانهای صنعتیحجیم ونیمه حجیم تهران 20 3,000 تن
مجتمع صنعتی صابر محرکه -تمدید 83171 15411141 نان حجیم ونیمه حجیم تهران 20 90,000 تن
گروه صنعتی نوشین ساز - تمدید50984 15411141 نان حجیم ونیمه حجیم البرز 43 75,000 تن
توسعه نیکان پارس - تمدید 37467 15411141 انواع نان صنعتی مسطح نیمه حجیم و حجیم تهران 8 9,000 تن
برنا نان تهران - تمدید 82313 15411141 انواع نانهای صنعتی حجیم ونیمه حجیم تهران 14 8,200 تن
صنایع تبدیلی و بسته بندی غذائی رومینا کارآرا - تمدید 56198 15411141 نان صنعتی حجیم نیمه حجیم و مسطح تهران 15 1,200 تن
تولید صنایع غذائی سروش مهر ارشیا 15411141 انواع نان حجیم صنعتی تهران 49 9,000 تن
شرکت صنایع غذایی نان چین پاسارگاد - تمدید 82447 15411141 نان حجیم ونیمه حجیم البرز 34 6,600 تن
محمدحسین اصفهانی واحمد هادوی نان ماشینی گل خوشه گندم 15411141 نان حجیم ونیمه حجیم تهران 30 1,500 تن