پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر سال 95 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 212 نتیجه
تعاونی مرزنشینان کنگان 15421221 قندحبه ازشکر بوشهر 46 600 تن
قند انگبین دشتستان 15421221 قندحبه ازشکر بوشهر 23 30,000 تن
بهمزه پذیر سروش - تمدید 82878 15421221 قندحبه البرز 49 1,500 تن
رحمت بهرامی مسعودغفاری تمدید 27432 15421221 قند حبه البرز 45 2,000 تن
قندکمندشفیعیان وزهرالک تمدید27250 15421221 قند حبه تهران 22 5,000 تن
فریدون فرهادظریف قره باغیشیرین نسب ت 40920ا 15421221 قندحبه البرز 33 3,460 تن
علی کرم ولی محمدی تمدید61488 15421221 قند حبه تهران 41 1,500 تن
حسین خسروآبادی 15421221 اماده خردکردن بسته بندی قند کله تهران 41 800 تن
بهمن فراهانی- تمدید97137 15421221 خردوبسته بندی قند کله تهران 45 500 تن
عیسی صفدریتمدید94377 15421221 قند حبه تهران 38 1,940 تن
شرکت پوشینه مه گل - تمدید 70986 15421221 خردکردن بسته بندی قند کله تهران 60 1,500 تن
هاشم حقیقت خواه و مهرآسا حیدری منفرد 15421221 قند کله وحبه ازشکر سمنان 81 200 تن
ابراهیم گرجی بحری 15421221 قند حبه مازندران 42 1,740 تن
قربان علی نمدمال 15421221 قندحبه ازشکر مازندران 30 2,000 تن
پویا نام سپاهان-شرکت 15421221 قند کله وحبه ازشکر اصفهان 28 2,000 تن
سید مجتبی اعتصامی 15421221 قند کله وحبه ازشکر اصفهان 50 2,500 تن
قند محمد مهردشت-شرکت 15421221 قندحبه ازشکر اصفهان 26 2,000 تن
اکبر جوکاری ششده 15421221 قند کله وحبه ازشکر اصفهان 59 5,000 تن
خدابخش حیدری سورشجانی 15421221 قند کله و حبه از شکر چهارمحال و بختیاری 61 26,500 تن
تعاونی تولیدی بازرگانی جام شیرین کویریزد 15421221 قندکله یزد 74 3,000 تن