نام واحد : سید علی علوی

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در انبار

 • سریال مجوز : 350312000000
 • شماره مجوز : 06-42755
 • تاریخ مجوز : 17/10/1393
 • کد محصول : 6302512323
 • شرح محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در انبار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%