نام واحد : تعاونی 4300ذرت خشک کنی دانه طلایی ذهاب

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 200255000000
 • شماره مجوز : 28472/12
 • تاریخ مجوز : 15/06/1395
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%