کد تعرفه

01029010

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری به جزء مولد نژاد خاص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 41,680 - 93,198 - 217,510 - 179,318 -
1385 19,400 329,364,000 36,000 1.86 0 0 0 0.00
1386 13,250 308,788,750 32,923 2.48 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 6,350 169,804,080 17,145 2.70 217,510 1,788,920,946 179,318 0.82
1389 2,680 71,390,376 7,130 2.66 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
9 دقیقه پیش ایسنا
22 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو