کد تعرفه

01021010

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری مولد نژا دخاص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 44,820 - 145,777 - 1,026,811 - 14,752,503 -
1385 7,700 50,374,500 5,500 0.71 0 0 0 0.00
1386 7,510 183,506,850 20,277 2.70 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 659,750 94,833,648,000 9,580,124 14.52
1389 0 0 0 0.00 367,061 54,071,398,515 5,172,379 14.09
1390 29,610 1,471,200,000 120,000 4.05 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
5 دقیقه پیش ایسنا
19 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو