کد تعرفه

01019010

برگشت شرح تعرفه

اسب برا ی مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 617,143 - 10,405,022 -
1385 0 0 0 0.00 50,500 5,476,175,396 599,388 11.87
1386 0 0 0 0.00 80,100 7,161,843,874 771,311 9.63
1387 0 0 0 0.00 53,841 8,294,667,367 882,976 16.40
1388 0 0 0 0.00 85,850 17,931,603,897 1,807,939 21.06
1389 0 0 0 0.00 150,200 31,149,402,209 3,007,723 20.02
1390 0 0 0 0.00 196,652 36,072,451,076 3,335,685 16.96
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش مهر
8 ساعت پیش ایسنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش پارس نیوز
9 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش ایرنا
9 ساعت پیش فارس
9 ساعت پیش مهر
10 ساعت پیش تدبیر
10 ساعت پیش سرمایه‌داری
10 ساعت پیش عصراعتبار
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
17 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران