کد تعرفه

01051210

برگشت شرح تعرفه

بوقلمون زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وکمتر

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,039,103 - 8,678,272 - 22,729 - 882,503 -
1385 0 0 0 0.00 2,495 923,347,168 100,411 40.24
1386 0 0 0 0.00 1,065 405,161,334 43,648 40.98
1387 0 0 0 0.00 8,678 2,881,443,891 300,290 34.60
1388 400 6,701,856 672 1.68 9,781 2,476,506,128 249,133 25.47
1389 380,502 16,175,085,028 1,556,573 4.09 0 0 0 0.00
1390 204,636 8,630,851,350 752,450 3.68 0 0 0 0.00
1391 748,497 50,656,539,237 2,846,704 3.80 0 0 0 0.00
1392 696,325 86,349,212,877 3,472,873 4.99 0 0 0 0.00
1393 8,743 1,251,901,000 49,000 5.60 455 3,117,553,041 121,918 267.95
1394 0 0 0 0.00 255 2,020,148,210 67,103 263.15
8 دقیقه پیش انتخاب
27 دقیقه پیش فارس
40 دقیقه پیش ایلنا
40 دقیقه پیش ایلنا
40 دقیقه پیش ایرنا
40 دقیقه پیش ایران اکونومیست
1 ساعت پیش پول نیوز
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش تسسنیم
1 ساعت پیش تسسنیم
1 ساعت پیش بانکداری ایرانی
1 ساعت پیش فارس
1 ساعت پیش دنیای خودرو
1 ساعت پیش car
1 ساعت پیش روزان
1 ساعت پیش روزان
2 ساعت پیش مهر
2 ساعت پیش ایسنا
2 ساعت پیش شاتانیوز
2 ساعت پیش جهان اقتصاد