کد تعرفه

01061110

برگشت شرح تعرفه

میمون برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 1,365 - 266,928 -
1385 0 0 0 0.00 295 423,551,898 45,936 155.72
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 245 529,237,072 59,001 240.82
1388 0 0 0 0.00 350 284,645,518 30,792 87.98
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 5 69,737,000 2,841 568.20
1392 0 0 0 0.00 200 1,028,384,088 41,475 207.38
1393 0 0 0 0.00 90 874,414,380 32,530 361.44
1394 0 0 0 0.00 180 1,600,103,043 54,353 301.96
2 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
2 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
12 دقیقه پیش ایسنا
25 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
12 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی