کد تعرفه

01019090

برگشت شرح تعرفه

سایرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولدنژا د خاص و ا سب برا ی مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,000 - 42,300 - 47,283 - 490,993 -
1385 0 0 0 0.00 3,000 271,881,426 29,509 9.84
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 1,000 412,594,200 42,300 42.30 11,900 900,985,058 91,717 7.71
1388 0 0 0 0.00 14,100 1,327,457,791 134,249 9.52
1389 0 0 0 0.00 6,100 478,387,906 46,101 7.56
1390 0 0 0 0.00 12,183 2,069,885,007 189,417 15.55
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
8 دقیقه پیش ایسنا
22 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو