کد تعرفه

01059900

برگشت شرح تعرفه

ا ردک ،غاز ،بوقلمون و مرغ شاخدا ر ،زنده ،به وزن بیش از 2000گرم

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 463,450 - 930,243 - 860 - 12,429 -
1385 234,840 3,439,671,264 374,543 1.59 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 540 21,782,892 2,209 4.09
1389 0 0 0 0.00 320 106,764,330 10,220 31.94
1390 87,715 1,913,749,220 156,097 1.78 0 0 0 0.00
1391 11,080 271,681,600 22,160 2.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 54,532 3,022,961,832 109,064 2.00 0 0 0 0.00
1394 75,283 7,970,105,543 268,379 3.56 0 0 0 0.00
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش مهر
8 ساعت پیش ایسنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش پارس نیوز
9 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش ایرنا
9 ساعت پیش فارس
9 ساعت پیش مهر
10 ساعت پیش تدبیر
10 ساعت پیش سرمایه‌داری
10 ساعت پیش عصراعتبار
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
17 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران