کد تعرفه

01059900

برگشت شرح تعرفه

ا ردک ،غاز ،بوقلمون و مرغ شاخدا ر ،زنده ،به وزن بیش از 2000گرم

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 463,450 - 930,243 - 860 - 12,429 -
1385 234,840 3,439,671,264 374,543 1.59 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 540 21,782,892 2,209 4.09
1389 0 0 0 0.00 320 106,764,330 10,220 31.94
1390 87,715 1,913,749,220 156,097 1.78 0 0 0 0.00
1391 11,080 271,681,600 22,160 2.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 54,532 3,022,961,832 109,064 2.00 0 0 0 0.00
1394 75,283 7,970,105,543 268,379 3.56 0 0 0 0.00
35 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
35 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
38 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
47 دقیقه پیش آفتاب نیوز
1 ساعت پیش دنیای اقتصاد
2 ساعت پیش زومیت
2 ساعت پیش تابناک
4 ساعت پیش تابناک
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش الف
8 ساعت پیش صنعت نویس
9 ساعت پیش خردادنیوز
9 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش فانوس نیوز