کد تعرفه

01051130

برگشت شرح تعرفه

جوجه مادر گوشتی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 7,481 - 316,775 - 77,694 - 7,600,046 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 4,129 1,385,891,662 135,287 32.77 22,861 14,605,960,022 1,414,464 61.87
1390 1,012 525,507,450 44,850 44.32 11,822 5,286,177,155 502,009 42.46
1391 1,635 1,161,972,150 94,778 57.97 1,076 672,469,980 54,851 50.98
1392 0 0 0 0.00 17,380 49,967,050,113 1,966,124 113.13
1393 705 1,050,769,720 41,860 59.38 13,465 43,124,526,086 1,644,002 122.09
1394 0 0 0 0.00 11,090 49,175,383,353 2,018,596 182.02
16 ثانیه پیش اقتصاد آنلاین
16 ثانیه پیش اقتصاد آنلاین
10 دقیقه پیش ایسنا
23 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
12 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی