کد تعرفه

01062090

برگشت شرح تعرفه

سایرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دریایی)بجز برا ی تحقیقات پزشکی.آزمایشگاهی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 6,435 - 61,358 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 200 83,184,405 8,989 44.95
1387 0 0 0 0.00 800 44,964,664 4,864 6.08
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 2,250 42,056,276 4,047 1.80
1390 0 0 0 0.00 1,050 139,873,552 13,159 12.53
1391 0 0 0 0.00 560 224,218,878 17,554 31.35
1392 0 0 0 0.00 1,500 45,020,583 1,809 1.21
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 75 329,800,698 10,936 145.81
2 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
2 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
12 دقیقه پیش ایسنا
26 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
12 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی