کد تعرفه

01051140

برگشت شرح تعرفه

جوجه اجداد تخم گذار

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 74,294 - 300,663 - 7,185 - 3,960,331 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 334 4,157,997,516 399,846 1,197.14
1390 0 0 0 0.00 634 8,794,129,214 807,048 1,272.95
1391 0 0 0 0.00 539 15,462,487,605 815,661 1,513.29
1392 72,374 6,992,465,011 281,463 3.89 753 22,419,418,846 900,560 1,195.96
1393 1,920 512,140,800 19,200 10.00 549 12,536,139,888 469,976 856.06
1394 0 0 0 0.00 4,376 16,828,136,768 567,240 129.63
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش مهر
8 ساعت پیش ایسنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش ایرنا
8 ساعت پیش پارس نیوز
9 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش ایرنا
9 ساعت پیش فارس
9 ساعت پیش مهر
10 ساعت پیش تدبیر
10 ساعت پیش سرمایه‌داری
10 ساعت پیش عصراعتبار
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
11 ساعت پیش شاتانیوز
17 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران