کد تعرفه

01051150

برگشت شرح تعرفه

جوجه مادر تخم گذار

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 781,488 - 4,356,098 - 24,098 - 3,784,062 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 5,550 7,474,691,361 739,922 133.32
1390 9,227 577,740,240 47,124 5.11 5,906 10,878,188,463 1,029,064 174.24
1391 0 0 0 0.00 3,838 12,579,409,110 629,431 164.00
1392 337,122 30,582,793,027 1,233,852 3.66 2,397 10,007,915,402 402,011 167.71
1393 115,881 11,130,553,304 410,204 3.54 3,673 18,761,486,745 713,644 194.29
1394 319,258 80,035,820,987 2,664,918 8.35 2,734 7,638,780,271 269,990 98.76
35 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
35 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
38 دقیقه پیش دنیای اقتصاد
46 دقیقه پیش آفتاب نیوز
1 ساعت پیش دنیای اقتصاد
2 ساعت پیش زومیت
2 ساعت پیش تابناک
4 ساعت پیش تابناک
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
5 ساعت پیش جهان اقتصاد
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
6 ساعت پیش اخبار صنعت
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش الف
8 ساعت پیش صنعت نویس
9 ساعت پیش خردادنیوز
9 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش ایسنا
10 ساعت پیش فانوس نیوز