کد تعرفه

01051220

برگشت شرح تعرفه

جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون ،به وزن 185گرم وکمتر .

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 342,815 - 11,147,700 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 43,407 13,980,232,210 1,347,878 31.05
1390 0 0 0 0.00 80,379 29,832,964,436 2,722,847 33.88
1391 0 0 0 0.00 93,391 45,181,162,014 2,902,446 31.08
1392 0 0 0 0.00 84,539 71,108,987,502 2,859,266 33.82
1393 0 0 0 0.00 33,543 28,344,665,895 1,082,466 32.27
1394 0 0 0 0.00 7,556 7,009,509,127 232,797 30.81
7 دقیقه پیش ایسنا
21 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو