کد تعرفه

01061990

برگشت شرح تعرفه

سایر پستاندا را ن زنده به جزبرای تحقیقات پزشکی .

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,940 - 5,673 - 200 - 52,582 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 96 330,817,234 35,587 370.70
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 12 51,127,954 5,124 427.00
1390 0 0 0 0.00 2 10,195,604 964 482.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 10 121,247,311 4,896 489.60
1393 0 0 0 0.00 80 152,201,422 6,011 75.14
1394 3,940 169,946,061 5,673 1.44 0 0 0 0.00
9 دقیقه پیش ایسنا
23 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو