کد تعرفه

01051120

برگشت شرح تعرفه

جوجه اجداد گوشتی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,842 - 32,967 - 95,354 - 36,441,700 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 19,846 65,064,359,222 6,278,987 316.39
1390 0 0 0 0.00 16,102 75,996,641,677 6,897,396 428.36
1391 0 0 0 0.00 15,429 100,013,000,000 6,555,295 424.87
1392 3,842 842,273,200 32,967 8.58 15,737 171,910,000,000 6,933,720 440.60
1393 0 0 0 0.00 8,912 106,372,000,000 4,017,887 450.84
1394 0 0 0 0.00 19,328 168,430,556,855 5,758,415 297.93
6 دقیقه پیش ایسنا
20 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو