کد تعرفه

01063290

برگشت شرح تعرفه

سایرطوطی هاا زجمله طوطی معمولی بجز برا ی تحقیقات پزشکی و...

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 35,394 - 4,628,600 - 255 - 27,201 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 644 1,119,574,650 113,096 175.61 0 0 0 0.00
1388 7,194 4,578,713,392 460,053 63.95 0 0 0 0.00
1389 3,239 4,900,516,108 475,800 146.92 120 91,081,633 8,809 73.41
1390 3,203 3,739,191,478 352,119 109.92 85 156,647,502 14,584 171.58
1391 4,354 17,255,042,188 1,021,069 234.51 5 13,196,934 1,076 215.20
1392 4,826 19,612,446,238 787,620 163.21 0 0 0 0.00
1393 10,115 24,643,786,974 922,338 91.18 5 24,637,978 965 193.00
1394 1,820 14,570,373,527 496,506 272.84 40 52,926,272 1,767 44.17
5 دقیقه پیش ایسنا
19 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو