کد تعرفه

01042010

برگشت شرح تعرفه

بز زنده ،مولد نژاد

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,936,245 - 7,868,674 - 31,612 - 706,144 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 1,780 533,595,040 51,550 28.96
1390 6,660 105,274,737 9,897 1.49 11,232 2,693,598,104 254,521 22.66
1391 13,150 621,336,800 50,680 3.85 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 1,084,367 119,972,962,050 4,394,155 4.05 0 0 0 0.00
1394 832,068 98,108,210,751 3,413,942 4.10 18,600 11,324,076,501 400,073 21.51
1 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
1 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
11 دقیقه پیش ایسنا
25 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
12 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی