کد تعرفه

01021090

برگشت شرح تعرفه

سایرحیوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شیری

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 749,830 - 3,192,015 - 379,910 - 901,564 -
1385 0 0 0 0.00 47,850 361,321,857 39,428 0.82
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 233,610 6,251,345,708 629,289 2.69 0 0 0 0.00
1389 365,810 18,054,999,010 1,760,669 4.81 0 0 0 0.00
1390 150,410 8,483,677,608 802,057 5.33 332,060 10,493,966,654 862,136 2.60
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
7 دقیقه پیش ایسنا
21 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
11 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
13 ساعت پیش صدای ایران
13 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
15 ساعت پیش دنیای خودرو