کد تعرفه

01012100

برگشت شرح تعرفه

اسب مولد نژاد خالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 2,315 - 68,519 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 2,275 834,677,530 68,081 29.93
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 40 5,368,412 438 10.95
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1 ساعت پیش صداوسیما
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش سلامت نیوز
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
2 ساعت پیش دانشجو
3 ساعت پیش جهان اقتصاد
3 ساعت پیش جهان اقتصاد
4 ساعت پیش بنکر
4 ساعت پیش مهر
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش بانکداری ایرانی
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین