کد تعرفه

01061300

برگشت شرح تعرفه

شترها و سایر گونهکهای شتر (Camelidae)

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 587,290 - 888,527 - 5,137,074 - 12,099,655 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 223,855 5,822,910,945 325,420 1.45 8,577 422,598,460 23,618 2.75
1392 184,105 6,781,678,280 274,053 1.49 4,732,217 276,496,242,269 11,136,156 2.35
1393 114,130 5,177,300,191 195,255 1.71 396,280 24,126,798,359 939,881 2.37
1394 65,200 2,756,460,276 93,799 1.44 0 0 0 0.00
8 دقیقه پیش انتخاب
27 دقیقه پیش فارس
39 دقیقه پیش ایلنا
39 دقیقه پیش ایلنا
40 دقیقه پیش ایرنا
40 دقیقه پیش ایران اکونومیست
1 ساعت پیش پول نیوز
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش تسسنیم
1 ساعت پیش تسسنیم
1 ساعت پیش بانکداری ایرانی
1 ساعت پیش فارس
1 ساعت پیش دنیای خودرو
1 ساعت پیش car
1 ساعت پیش روزان
1 ساعت پیش روزان
1 ساعت پیش مهر
2 ساعت پیش ایسنا
2 ساعت پیش شاتانیوز
2 ساعت پیش جهان اقتصاد