کد تعرفه

01022110

برگشت شرح تعرفه

گاو شیری

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 593,246 - 2,970,817 - 16,810 - 668,287 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 145,830 8,899,693,380 725,913 4.98 0 0 0 0.00
1392 48,740 6,676,840,700 268,758 5.51 0 0 0 0.00
1393 366,213 49,245,728,900 1,834,488 5.01 7,281 10,529,325,500 382,931 52.59
1394 32,463 4,064,237,400 141,658 4.36 9,529 8,576,858,900 285,356 29.95
1 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
1 دقیقه پیش اقتصاد آنلاین
11 دقیقه پیش ایسنا
25 دقیقه پیش جمهوریت
1 ساعت پیش دانشجو
1 ساعت پیش ایرنا
2 ساعت پیش خبرآنلاین
2 ساعت پیش نامه نیوز
2 ساعت پیش افکارنیوز
2 ساعت پیش بنکر
9 ساعت پیش فردانیوز
12 ساعت پیش بانک و بیمه
13 ساعت پیش صداوسیما
13 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش صدای ایران
14 ساعت پیش سرمایه‌داری
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی
15 ساعت پیش بانکداری ایرانی