کد تعرفه

01059290

برگشت شرح تعرفه

مرغ و خروس بوزن حداكثر 2000 گرم بجز مولد نژا دpolet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 87,360 - 351,504 - 0 - 0 -
1385 4,010 65,065,536 7,104 1.77 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 83,350 3,409,022,400 344,400 4.13 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
43 دقیقه پیش مشرق نیوز
2 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
3 ساعت پیش خبرآنلاین
3 ساعت پیش ایرنا
3 ساعت پیش صداوسیما
3 ساعت پیش صداوسیما
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش بورس نیوز
4 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش ایران جیب
5 ساعت پیش ایران جیب
5 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش خبرآنلاین
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش سرمایه‌داری