کد تعرفه

01063330

برگشت شرح تعرفه

جوجه یكروزه شترمرغ

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 470 - 19,877 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 470 525,040,000 19,877 42.29 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1 ساعت پیش دانشجو
4 ساعت پیش سرمایه‌داری
5 ساعت پیش ایسنا
5 ساعت پیش فردانیوز