کد تعرفه

01041090

برگشت شرح تعرفه

سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 25,399,784 - 126,505,250 - 11,020 - 118,400 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 25,399,784 3,771,158,301,575 126,505,250 4.98 11,020 3,375,560,269 118,400 10.74
1 ساعت پیش صداوسیما
1 ساعت پیش ایرنا
1 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش سلامت نیوز
2 ساعت پیش جهان اقتصاد
3 ساعت پیش دانشجو
3 ساعت پیش جهان اقتصاد
3 ساعت پیش جهان اقتصاد
4 ساعت پیش بنکر
4 ساعت پیش مهر
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش بانکداری ایرانی
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین