کد تعرفه

01022120

برگشت شرح تعرفه

گاو گوشتی مولد نژاد خالص

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 23,180 - 67,597 - 1,302,560 - 2,409,739 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1390 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 23,180 1,937,555,964 67,597 2.92 1,302,560 72,737,251,780 2,409,739 1.85
42 دقیقه پیش مشرق نیوز
2 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
3 ساعت پیش خبرآنلاین
3 ساعت پیش ایرنا
3 ساعت پیش صداوسیما
3 ساعت پیش صداوسیما
4 ساعت پیش باشگاه خبرنگاران
4 ساعت پیش بورس نیوز
4 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش ایران جیب
5 ساعت پیش ایران جیب
5 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش خبرآنلاین
6 ساعت پیش ایرنا
7 ساعت پیش سرمایه‌داری