شرکت مدیریت سرمایه گذاری آرمان(مسئولیت محدود) در سال ۱۳۸۳ با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مالی و اقتصادی به بخشهای مختلف صنعت تاسیس گردید. شرکت با نام سرمایه گستر آرمان شروع به فعالیت نموده و در سال ۱۳۸۴ نام شرکت به مدیریت سرمایه گذاری آرمان تغییر یافت.

ادامه مطلب...

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد:

 الف: مديريت گردشگري.

۱-     مشاوره و مطالعات امکان سنجي، توجيه فني و اقتصادي طرحهاي گردشگري

۲-     احداث، مرمت و احياء واحدهاي اقامتي، پذيرايي و مجتمعهاي عبادي ، رفاهي ، گردشگري و بين راهي

ادامه مطلب...