beinrahi2
beinrahi2beinrahi3beinrahi1beinrahi4beinrahi5

امکان‌سنجی احداث مجتمع خدمات بین راهی(شامل 3گزارش)

Sold by: مدیریت سرمایه گذاری آرمان
4.85714 5 14 Product
5,450,000 ﷼ IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
277
196
فایلهای طرح حاوی 3 گزارش امکان سنجی متفاوت از مجتمع های خدمات رفاهی می باشد
جذب و هدایت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ساخت مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی در حاشیه راه های ارتباطی کشور، یکی از مهمترین محورهای برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به منظور ساماندهی تاسیسات منفرد و پراکنده در حاشیه را هها و فراهم آوردن رفاه و آسایش بیشتر برای مسافران و رانندگان بخش حمل ونقل عمومی است.
توسعه تیرپارک ها با هدف توسعه ترانزیت ضروری و در این راستا حمایت بخش خصوصی در احداث تیرپارک، مجتمع خدماتی بین راهی در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل قرار گرفته است.
افزایش تیرپارک، مجتمع های خدماتی بین راهی و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند را می توان از جمله اصلی ترین برنامه های حمل و نقل کشور برشمرد. هدف اصلی از احداث مجتمع های بین راهی افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران و سیستم حمل و نقل جاده ای می باشد.
در این مطالعات از نگاه بازار، فنی، مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته تا نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی احداث یک مجموعه فرهنگی ، ورزشی ، گردشگري، تفریحی، رفاهی و تجاري می باشد که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا طرح مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی بهره برداری و امکانات مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند.
با توجه به الزامات و استانداردهای احداث مجتمع های رفاهی بین راهی خدمات و امکانات مجموعه مورد بررسی به شرح زیر می باشد.
خدمات:
جایگاه عرضه بنزین معمولی و سوپر با سه سکو
جایگاه عرضه نفت گاز با دو سکو
جایگاه عرضه سوخت CNG با سه سکو
مسجد، وضوخانه
سوریس های بهداشتی
رستوران سنتی و مدرن
سوئیت های اقامتی
مجموعه استخر، سونا، جکوزی و بوفه
کارواش
تعویض روغن و آپاراتی
تالار مراسم
بازارچه و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 9 باب فروشگاه 20 متری و و 3 باب فروشگاه 40 متری
باسکول 60 تنی
پارکینگ خودروهای سبک و سنگین
سایر امکانات مجموعه شامل فضای سبز، انبارکالا، انتضامات و نگهبانی، اتاق مدیریت، هواشناسی، اورژانس و امکانات تفریحی می باشد.
1. سابقه متقاضی: 6
1.1. سوابق ثبتی شرکت 6
1.2. سرمایه و سهامداران 7
1.3. مدیریت 7
1.4. مجوزهای قانونی 8
2. مطالعه بازار 10
2.1. مقدمه 10
2.2. تاريخچه خدمات بين راهي در ايران 11
2.3. آشنایی با مجتمع های خدماتی-رفاهی و تیرپارک ها 12
2.3.1. نظام استقرار مجتمع هاي خدماتي – رفاهي تير پارك 12
2.3.2. سطح و نظام عملكردي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پارك ها 13
2.3.3. نظام مالكيت مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پارك ها 15
2.4. اهداف برنامه ريزي 18
2.5. معيارهاي موثر بر مكان يابي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها 18
2.5.1. رابطه مجتمع و تير پارك با مكان 19
2.5.1.1. معيارهاي محيطي 19
2.5.1.2. معيارهاي اجتماعي ـ فرهنگي 20
2.5.1.3. معيارهاي اقتصادي 20
2.5.1.4. معيارهاي كالبدي 20
2.5.1.5. رابطه مجتمع با مجتمع 20
2.5.1.6. رابطه مجتمع با محور 21
2.5.2. الگوهاي برنامه ريزي 22
2.5.3. الگوي برنامه ريزي طرح براي مجتمع هاي خدماتي رفاهي 25
2.5.4. هدف از اجرای طرح 30
2.5.5. محل اجرای طرح (موقیت سنجی) 31
2.5.5.1. نظام استقرار مجتمع 31
2.5.6. مسیرهای تردد مربوط به طرح 33
2.5.6.1. بازارچه های مرزی 33
2.5.6.2. مسیر سفر کاروانهای راهیان نور و عتبات عالیات عراق 37
2.5.7. ويژگيها و مزايای طرح 39
2.6. معرفی خدمات و امکانات مجموعه 40
2.6.1. نوع خدمات و امکانات 40
2.6.2. مشخصات، ويژگيهای خدمات 41
2.6.3. استانداردها 41
2.6.4. معرفی کاربردهای خدمات 46
2.6.4.1. معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 46
2.6.4.2. معرفی کاربردهای محصول 46
2.6.4.3. جايگاه خدمات در حمل و نقل و گردشگری 46
2.7. معرفی پروژه 47
2.7.1. تحليل ضرورت اجرای پروژه 47
2.7.2. تحليل ملاحظات اجرائی پروژه 47
2.7.2.1. ملاحظات اقتصادی 47
2.7.2.2. ملاحظات اجتماعی و فرهنگی 48
2.7.2.3. ملاحظات سیاسی 54
2.7.3. مکانيابی پروژه 54
2.7.3.1. معرفی استان کردستان 54
2.7.3.2. شهرستان سقز 56
2.7.3.3. تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 62
2.7.3.4. تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 62
2.7.3.5. ساير عوامل تأثيرگذار بر مکانيابی پروژه 65
2.8. مواد اوليه و نحوه تأمين آن 65
2.9. تحليل جايگاه صنعت مورد بررسی در سياستهای کلان اقتصادی کشور 65
2.10. عرضه 68
2.10.1. جایگاه های بین راهی استان کردستان 68
2.10.2. غذا و نوشیدنی 70
2.10.3. عرضه سایر خدمات 73
2.11. تقاضا 79
2.12. برآورد فروش مجموعه 81
2.12.1. فروش جایگاه بنزین، نفت گاز، CNG 82
2.12.2. فروش تالار مراسم و غذاخوری 84
2.12.3. فروش رستوران و فست فود و کافی شاپ 85
2.12.4. فروش سوئیت اقامتی 85
2.12.5. اجاره فروشگاه ها، تعمیرگاه ها، باسکول و تیر پارک 86
2.13. جمع بندی، نتيجهگيری 87
3. برسی فنی طرح 90
3.1. هدف از اجرای طرح 90
3.2. ظرفيت خدمات 90
3.3. هزينههای سرمايهگذاری طرح 91
3.3.1. زمين 94
3.3.2. محوطه سازی 96
3.3.3. ساختمان 98
3.3.3.1. ساختمان تالار و غذاخوری 101
3.3.3.2. ساختمان جایگاه بنزین و نفتگاز، CNG، سکوها و سایبان ها 104
3.3.3.3. مسجد 104
3.3.3.4. رستوران و سوئیت های اقامتی 107
3.3.4. تجهیزات 111
3.3.5. تاسیسات 142
3.3.6. تجهیزات کارگاهی 158
3.3.7. وسائط نقلیه 159
3.3.8. تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 159
3.3.9. هزينههای متفرقه و پيشبينی نشده 160
3.3.10. هزينههای قبل از بهرهبرداری 161
3.3.11. سرمايه در گردش 163
3.3.12. زمانبندی اجرای طرح 165
3.3.13. هزينههای بهره برداری 167
3.3.13.1. مواد اوليه، کمکی 168
3.3.13.2. حقوق و دستمزد 169
3.3.13.3. هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 170
3.3.13.4. بيمه 173
3.3.13.5. تعمير و نگهداري 174
3.3.13.6. هزينه استهلاک 174
3.3.13.7. هزينههاي بازاریابی و تبلیغات 175
3.3.13.8. هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده 176
3.3.14. جدول هزينههاي ثابت و متغير 176
3.4. قیمت فروش(خدمات) 177
3.4.1. فروش در ظرفیت 100% عملی 177
4. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 179
4.1. پيشبينيهاي مالي طرح: 179
4.1.1. فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ريالي: 179
4.2. جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: 180
4.2.1. هزينههاي طرح و منابع تأمين: 180
4.3. جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: 181
4.4. نسبتهاي وام دهي 183
4.5. نتيجه و پيشنهاد 189
4.5.1. فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ريالي 189
4.5.2. مشارکت مدني 189
4.6. راهنماي تأمين سهمالشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 191
4.7. شاخصهاي مالي طرح 191
4.7.1. ارزش فعلي خالص 191
4.7.2. نرخ بازگشت داخلي (IRR) 192
4.7.2.1. حساسیت IRR 192
4.7.3. دوره بازگشت سرمايه (pbp) 193
4.7.4. نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 193
4.7.5. تحليل نقطه سربهسر 193
4.7.6. ارزش افزوده طرح 195
4.7.7. بهره‌وري طرح 196
4.7.7.1. شاخص بهرهوری نیروی کار 196
4.7.7.2. شاخص بهرهوری هزینه کارکنان 196
4.7.7.3. شاخص بهرهوری انرژی 196
4.7.7.4. شاخص بهره وری سرمایه 196
4.7.7.5. شاخص بهره وری مواد 197
4.8. نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 197
4.9. ارائه نتايج 198
  لیست فایلهای پیوست

۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

فایلهای طرح پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.
beinrahi2
beinrahi2beinrahi3beinrahi1beinrahi4beinrahi5
فایلهای طرح پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: