پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 61 تا 80 از کل 339158 نتیجه
شرکت کک پزی گرمازای دامغان کلاته 1010412311 بریکت زغال سنگ سخت سمنان 100 20,000 تن
شرکت کک پزی گرمازای دامغان کلاته 1010412313 کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه) سمنان 100 120,000 تن
شرکت کک پزی گرمازای دامغان کلاته 2310512307 کک نرمه سمنان 100 60,000 تن
شرکت کک پزی گرمازای دامغان کلاته 2310512309 کک حرارتی سمنان 100 6,000 تن
فرآوران زغالسنگ پابدانا 1010412313 کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه) کرمان 100 520,000 تن
آژند ذغال سنگ چمستان 1010412313 کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه) مازندران 100 62,000 تن
سنگواره طبس 1010412309 انواع زغال سنگ سخت دانه بندی شده خراسان جنوبی 100 150,000 تن
معادن اسفندقهسهامی خاص 13201410 کرمیت خراسان رضوی 100 15,000 تن
شرکت مجتمع معادن مس تکنار 13201617 کنسانتره مس خراسان رضوی 100 1,600 تن
توسعه معادن روی ایران 13201523 کنسانتره روی زنجان 100 50,000 تن
زرین معدن آسیا 13201523 کنسانتره روی زنجان 100 265,000 تن
زرین معدن آسیا 13201522 کنسانتره سرب زنجان 100 36,000 تن
صنعتی ومعدنی کیمیای گستران 13201522 کنسانتره سرب زنجان 100 50,000 تن
صنعتی ومعدنی کیمیای گستران 13201523 کنسانتره روی زنجان 100 250,000 تن
صنعتی ومعدنی کیمیای گستران 26991440 انواع پودرهای صنعتی ومعدنی زنجان 100 150,000 تن
طلای ایران 13201216 کنسانتره طلا سمنان 100 20 تن
تعاونی معدنی کهران کویر 13101113 کنسانتره آهن سمنان 100 15,000 تن
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد 27201315 پودرروی فارس 100 5,000 تن
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد 13201522 کنسانتره سرب فارس 100 2,000 تن
معادن مس چهار گنبد کرمان 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 5,000 تن