پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 81 تا 100 از کل 339158 نتیجه
تهیه و تولید مواد معدنی ایران تیتانیوم کهنوج 13201712 ایلمنیت [ تیتان ] جنوب کرمان 100 5,000 تن
تهیه و تولید مواد معدنی ایران تیتانیوم کهنوج 13201718 سایرکنسانتره فلزات غیرآهنی جنوب کرمان 100 4,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 580,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201513 مس برای تصفیه یا مس آند کرمان 100 170,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201514 مس تصفیه شده یا مس کاتد کرمان 100 252,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 28991239 مصنوعات مفتولی کرمان 100 160,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 26961116 اسلب کرمان 100 41,240 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201333 شمش مس کرمان 100 34,360 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 13201718 سایرکنسانتره فلزات غیرآهنی کرمان 100 5,200 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 26941212 اهک معمولی کرمان 100 53,064 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 37101210 بازیافت فلزات گرانبهااز لجن الکترولیزمس کاتد کرمان 100 490 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 24121651 اسید سولفوریک کرمان 100 100,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 24111111 گاز اکسیژن کرمان 100 135,000 مترمکعب
ملی صنایع مس ایران مجتمع مس میدوک 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 150,000 تن
معادن فاریاب 13201410 کرمیت جنوب کرمان 100 120,000 تن
مس فلز رنگین 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 18,000 تن
رحمت ا... رضوی موسوی 13101114 سنگ اهن دانه بندی کرمان 100 150,000 تن
سنگین اسپار 13101100 سنگ آهن مرکزی 100 200,000 تن
مجتمع شیمیایی معدنی اکسید فراور 13201511 اکسید روی [معدنی] مرکزی 100 900 تن
مینا کان 13201611 کالکوپیریت خراسان جنوبی 100 12,000 تن