نام واحد : حمزه علی فلاح گل کاری

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : روستای هندی...
 • تلفن شرکت : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "روستای هندی زمین، ابتدای جاده زنجان"
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع زیتون کنسروی (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 350134000000
 • شماره مجوز : 127/9937
 • تاریخ مجوز : 23/03/1397
 • کد محصول : 112412363
 • شرح محصول : فرآوری زیتون
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -112
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%