نام واحد : خدمات فنی صنعتی زیویه

 • استان : کردستان
 • شهر : سقز
 • نشانی شرکت : "شهرک صنعتی،...
 • تلفن شرکت : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی قهراباد
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد آزاد امینی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنجره از یو پی وی سی

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 154/30809
 • تاریخ مجوز : 26/11/1393
 • کد محصول : 2520512518
 • شرح محصول : پنجره از یو پی وی سی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%