نام واحد : آلتین پلیمر ایرانیان

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : ارومیه بلوار...
 • تلفن شرکت : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بشماره قطعات 04-04-01 و04-04-02
 • تلفن واحد : ********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا حسینی آلمان آباد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درز بند (گسکت) از لاستیک ولکانیزه

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 112/7/524421
 • تاریخ مجوز : 14/01/1395
 • کد محصول : 2519412339
 • شرح محصول : درز بند (گسکت) از لاستیک ولکانیزه
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2519
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%