نام واحد : محمود نصر اصفهانی

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : شهرک سه راهی...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه ف 1خ چهارم فرعی 26پ26
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود نصر اصفهانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : لوله معمولی آب از پلی پروپیلن

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 45545
 • تاریخ مجوز : 09/07/1393
 • کد محصول : 2520512326
 • شرح محصول : لوله معمولی آب از پلی پروپیلن
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%